Populära pokerformer

Det finns flera olika former av poker, vissa har spelats i flera hundra år andra dök upp under vår livstid. Under åren har regler försvunnit, kommit till och förändrats för att skapa de pokerspel vi har idag.Några av de mest populära pokerformerna idag är Texas Hold’em, Omaha, Seven Card Stud och Razz. Det finns professionella turneringar för alla fyra men kungen av poker just nu är överlägset Texas Hold’emTexas Hold’emPoker handI Texas Hold’em får varje spelare två så kallade hålkort på handen, men för att få en hand på fem kort måste man även använda gemensamma kort som under spelets gång läggs upp på bordet.Man spelar med mörka insatser, dvs insatser som görs innan något har fått sina kort på handen. En person lägger in halva minimuminsatsen och kallas för lilla mörk, personen till vänster om denna lägger in hela minimuminsatsen och kallas för stora mörk. När en hand är färdig flyttas kravet på dessa mörka insatser ett steg åt vänster.Det finns fyra satsningsrundor i Texas Hold’em:

  1. Efter hålkorten delats ut.
  2. Efter flopen, de tre första gemensamma korten.
  3. Efter rivern, det fjärde gemensamma kortet.
  4. Efter turnen, det femte gemensamma kortet.

Efter varje satsning läggs gemensamma kort upp på bordet. Efter sista rundan satsningar visar alla spelare som är kvar sina kort och personen med den bästa handen på fem kort vinner potten. Man behöver inte använda någon av de två kort man har på handen, man kan använda bara de fem gemensamma kort om de bildar en bättre hand.pokerOmahaOmaha är en variant av Texas Hold’em och många regler är desamma. Den största skillnaden är att spelare får fyra hålkort istället för två men man får endast använda två från handen och tre från de gemensamma korten på bordet.Medan Texas Hold’em oftast spelar som ”no limit”, dvs det finns ingen gräns på hur mycket man får satsa vid varje enskild satsningsrunda, är det mer vanligt att Omaha spelar som ”pot-limit” eller ”fixed-limit”. I pot limit får man aldrig satsa mer än vad som redan ligger i potten, medan fixed limit har ett förutbestämd tak som inte får överskridas i en och samma satsning.Seven Card StudSom Texas Hold’em och Omaha spelas Seven Card Stud med både öppna och dolda kort, men här finns det inga gemensamma kort, istället har varje spelare fyra öppna kort och tre dolda.I Seven Card Stud spelar man med fasta insatser, de kallas lilla och stora insatsen. Varje spelare lägger in en förutbestämd summa och får sedan tre kort varav ett är öppet, spelaren som har det lägsta öppna kortet måste då satsa hälften av den lilla insatsen. Sedan går man runt bordet och varje spelare får bestämma om de vill lägga sig, syna eller komplettera till den lilla insatsen. Det fjärde kortet delas sedan ut öppet och om någon har ett synligt par kan denne välja att satsa den stora insatsen. Från och med det femte kortet gäller bara den stora insatsen. Det femte och sjätte korten är båda öppna. Slutligen delar man ut ett sjunde kort dold och den som sedan har den bästa handen på fem kort vinner.RazzRazz är en version av Seven Card Stud där personen med den lägsta handen vinner potten. I denna form har stegar och färger inget värde. Kortutdelningen sker på samma sätt som i Seven Card Stud och man använder samma insatser, en liten och en stor.Poker texas holdem